Poděkování

Ráda bych chtěla z celého srdce poděkovat všem , kteří mi pomohli rozšířit sbíru . Velice ještě jednou děkuji.

       Manželé Víznerovi  - za kočárek.

       Manželé Kozárovi   - za kočárek.

       mojí mamce Janě Machkové  - za celkovou  pomoc

       Hana Kafková        - za dva kočárky a panenky.

       Blanka Jandásková   - za dřevěnou kolíbku.

       Vendula  Husáková    - za houpacího koně

        p. Alena Levá a její sestra   - za  tři kočárky a jednu sedačku ( bez koleček)

       muzeum T.G.M. Rakovník a Jesenice   -  za umožnění realizace  výstavy